Company Honor

DEAREVERY, baserat på sitt perfekta personlighetskoncept, är engagerad i att ge en perfekt utfodringsupplevelse. Ständigt leta efter bättre teknik för att uppnå bättre än kundernas förväntningar.

I valet av samarbetspartners har DEAREVERY-branschen alltid insisterat på samarbete med ledande företag att det byggt upp ett strategiskt samarbete med internationellt kända italienska företag 2016. Och vi har ett djupt samarbete med Eastman-företaget. Dessutom introducerade Dearevery Tritan-material med utmärkta fysikaliska och kemiska egenskaper inom området för moder- och spädbarnsprodukter, som har godkänts av Food and Drug Administration (FDA).

Dearevery förespråkare "frisk föräldraskap" och ge roliga och säkra föräldraverktyg för mammor. Det gör den tråkiga föräldraprocessen enklare och lycklig. Nu har Dixie qier bildat en komplett serie mammal- och barnprodukter och strävat efter perfektion i varje länk för att uppfylla konsumenternas perfekta föräldraskapsupplevelser. Därför betraktar FÖRSÄLJNING kvalitet som nyckeln till fotfäste och utveckling. Vårt företag har passerat ISO9001, International Organization for Standardization. Och standarderna för vårt företag är högre än normerna för amerikanska FDA och hälsan och säkerheten för EN-71 för att ge ett starkt skydd för konsumenterna på frisk och säker.

Dearevery introducerade Tritan-material till foder- och spädbarnsprodukter, vilket har godkänts av FDA.